ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 19 – ARCHANGEL

June 21, 2021

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 19

3. Правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено/оправомощено от него лице

Правилникът за пропускателния режим /ППР/ е един от стълбовете при осъществяване на охранителната протекция над обект под охрана. В съдържанието на ППР трябва подробно да се опишат всички изисквания на възложителя по договора за охрана относително протоколите за пропускане на лица и МПС на територията на обекта, както и какви правила на вътрешния ред трябва те да спазват при нахождението си на територията на обекта. ППР трябва да се синхронизира с действащи системи за контрол на достъпа, с изисквания за контрол на персонала при влизане/ излизане от охраната, да се опишат пропускателните документи и маркери, които са валидирани за съответния обект. Трябва да се помни, че ППР винаги се утвърждава от възложителя по договора за охрана, тъй като в противен случай не работи.

Съществуват различни видове по обем, съдържание и оформление ППР. Те биват действащи за различни видове и типове обекти, но има някои основни положения, които трябва да са налични във всеки правилник. Такива изисквания касаят:

– забрани и контрол при внасяне,

– забрани и контрол при изнасяне,

– забранени общоопасни средства за внасяне е нахождение на територията,

– документооборот, утвърден от възложителя по договора за охрана и др.

 

Ще предложим на вашето внимание един работещ вариант на правилник за пропускателния режим, изготвен от АС “Архангел“ ЕООД:

                                                                                                                                                           

Работното време, почивните дни и другите условия трябва да се уговорят с възложителя по договора за охрана, за да се впишат в таблицата. Вписват се и специални условия за достъп извън работно време, ако има такива, както и с какви документи те се доказват. Добре е копие от разрешителните документи за достъп да бъде разположено в дежурната стая.

Да не се забравя, че Правилникът за пропускателния режим не е действащ, докато не се съгласува с възложителя по договора за охрана.