ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ОТ ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” ЕООД – ARCHANGEL

March 3, 2023

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ И ЕТИЧНИ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ОТ ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” ЕООД

ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ

за спецификата на дейността по охрана на имуществото на физически или юридически лица, които включват и етични норми и модел на поведение на охранителния състав на Група за сигурност “Архангел“ ЕООД