ПРАКТИЧЕСКО ПОСОБИЕ ПО ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ – ARCHANGEL

October 27, 2022

ПРАКТИЧЕСКО ПОСОБИЕ ПО ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Практическо пособие по частна охранителна дейност. Едно издание, което ще улесни работата на охранителите и организаторите охрана. събрали сме необходимите неща за обезпе4чаване на правилен документооборот и водене на охранителната дейност.