Презентация на Алианс за противодействие на тероризма- “Архангел”- 2022 г. – ARCHANGEL

November 8, 2022

Презентация на Алианс за противодействие на тероризма- “Архангел”- 2022 г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание актуализирано представяне на АПТА за 2022 г.: