ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ” – ARCHANGEL

October 27, 2022

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”

Излезе от печат новата презентация на ГРУПА ЗА СИГУРНОСТ “АРХАНГЕЛ”- 2022 г. В брошурата подробно е описан характера на дейност на групата, начините за взаимодействие с нея. Предназначена е за наши партньори и клиенти.