ПРОСОБИЕ НОСАД раздел “Обследване на елементите от системата за физическа защита” – ARCHANGEL

March 19, 2021

ПРОСОБИЕ НОСАД раздел “Обследване на елементите от системата за физическа защита”

ПРОТОКОЛ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СФЗ

Обследване на наличните елементи от СФЗ на обект ……………………………………………. е извършено на база сключен Договор за антитерористична протекция между НОСАД ……… и ………………….. от ……… 20…. г.

Съдържа …….. листа

 По- долу в обследването ……………………… ще бъде  назоваван за краткост „Обект“.                                                                                                                                                    

 

Извършили обследването:

Представители на НОСАД:

Длъжност в НОСАД     Име, презиме, фамилия
1 ……………………………………… …………………………………………………………………
2 ……………………………………… …………………………………………………………………

Чл.1. Алармени системи срещу проникване и нападение /Алармени системи за сигурност/- /сигнално-охранителни и известителни системи, предназначени за откриване, за установяване на наличието на опит да бъдат преодолени или разрушени физическите бариери от системи за физическа защита на обекта и за подаване на сигнал при нерегламентирано влизане, опит за влизане и/ или при нападение на наблюдаван обект, които включват централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.2. Достъпни външни стени, подове и покриви–  /всички външни фасадни стени на обекта и покривната част/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.3. Достъпни прозорци и врати/прозорци и врати (без определените като основни) в обекта, които могат да бъдат достигнати с помощта на елементарни средства/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.4. Задържащи достъпа съоръжения/съоръженията за възпрепятстване достъпа на лица и транспортни средства до територията на обекта, които се разполагат в близост или върху физическите бариери, в т.ч.

а) физически (кльонови допълнения – единични и двойни, шипове, бодливи рулони от тел, ламели, мрежи и др.);

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

 

б) звукозаглушаващи;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:………………………………………………………………………………………………………………….

Препоръки:……………………………………………………………………………………………………………..

 

в) светлиннозаслепяващи;

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:……………………………………………………………………………………………………………..

 

г) химически вещества, които образуват дим, пяна, представляват залепващи вещества и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.5. Заключващи устройства/всички брави, ключалки и катинари, предотвратяващи отварянето на врати, прозорци, капаци (щори, ролетки), решетки, без използване на механичен, електронен или друг способ/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.6. Защитно остъкляване/представлява прозрачен многослоен материал, притежаващ свойства на стъкло, устойчив на ръчна атака и/ или куршуми, и/ или налягане при експлозия/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.7. Клас на физическа сигурност (КФС)/класификатор на строежите или отделни обекти в тях в зависимост от степента на съществуващия риск от посегателства

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.8. Ограда/съоръжение около обекта, което го предпазва от нерегламентирано проникване/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.9. Оградни съоръжения/всички видове врати, монтирани на оградата, със задвижващи и заключващи устройства към тях; задържащи, спиращи и контролиращи достъпа съоръжения, разположени преди, след и на самото съоръжение или до сградата, неподвижно или задвижвани ръчно или автоматично/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.10. Основни вративходните врати на обекта с основно предназначение за осигуряване на преход между прилежащата територия и обекта

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.11. Система за видеонаблюдение/система за наблюдение, формирана от телевизионни камери, устройства за контрол, предаване и управление на сигнала до определено място (център за наблюдение), оборудвано с монитори, видеомагнетофони, видеомултиплексори, превключватели и др., необходими за наблюдение и/ или заснемане на определена зона/ и за сигурност/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.12. Системи за контрол на физическия достъп/всички видове биометрични, електронни или магнитни четящи устройства, кодирани бутонни устройства и др., които при подадена команда деблокират спиращите съоръжения или заключващите устройства, като осигуряват възможност и за запазване/изпращане на информацията в контролен пункт /център за наблюдение/.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.13. Система за периметрова охрана/алармена система за сигурност, монтирана за контрол на оградата и/ или на полосата между две огради и/ или прилежащата територия на обекта/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.14. Спиращи достъпа съоръжения/подвижни и неподвижни съоръжения около обекта- различни видове бариери, барикади, стълбове, рогатки, парапетни ограничители, стоманобетонни блокове, ровове, боларди (потъващи в земята защитни метални цилиндри), неравности по пътната настилка и др/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.15. Технически средства за контрол/скенери за проверка на посетители и техния багаж, входяща кореспонденция, пощенски пратки и превозни средства (металдетекторни рамки, ръчни металдетектори, детектори за откриване на експлозиви), огледала за проверка на превозни средства и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.16. Устойчивост на взлом/свойство на конструкцията на обекта и физическите бариери да устоят на опитите за проникване с взлом, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.17. Устойчивост на експлозия/свойство на конструкцията на обекта и вложените/ монтираните елементи да устоят на разрушително действие на ударна вълна, образуваща се при взрив, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.18. Устойчивост на куршуми– /свойство на монтажните елементи (врати, прозорци, капаци и защитно остъкляване) да оказват съпротивление срещу изстрели от определено оръжие и боеприпаси, удостоверено чрез извършени изпитвания и оценка за съответствието им с изискванията на съответните стандарти/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.19. Физически бариери/всички видове огради; оградни съоръжения; врати, прозорци, капаци (щори, ролетки за врати и прозорци) и решетки; заключващи устройства; защитно остъкляване; хранилища за ценности и др.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.20. Център за наблюдение и приемане на алармени сигнали/постоянно обслужван център, в който постъпва информация за състоянието на една или повече алармени системи срещу проникване и нападение и системи за видеонаблюдение/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.21. Охранително и дежурно осветление

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.22. Служебни помещения и оборудване.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Оценка:…………………………………………………………………………………………………………………..

Препоръки:………………………………………………………………………………………………………………

Чл.23. Изводи от направеното обследване

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Чл.24. Препоръки за подобряване ефективността на СФЗ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Координати на служебните лица от НОСАД:

Длъжност в НОСАД Име, Фамилия Телефонен номер
1 ……………………………. …………………… …………….
2 …………………………… …………………… …………….

За контакти: e- mail: ………………………………………………

„Протокол за проведеното антитерористично обследване“ се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за страните:

Първи екземпляр за ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

Втори екземпляр за НОСАД ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Гр. …………………………………

Дата: ………………….. 20…. г.

ИЗГОТВИЛИ ПРОТОКОЛА:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..:    …………………….;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..:    …………………….;

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА:     

Възложител по договора за антитерористична протекция от …………………………. г.

                                                                                       ……………………

                                                                                     /…………………../

 След полагане на подпис от страна на възложителя по договора за антитерористична протекция на протокола, се приема, че НОСАД е изпълнила ангажимента си.

 Трябва да отбележим, че на елементите от СФЗ трябва да се провежда постоянен мониторинг, тъй като повечето от тях имат свойство да се повреждат, износват, изгарят, замърсяват и т.н. да не се забравя, че елементите от СФЗ работят във взаимодействие и трябва да осигяряват трайна и непреодолима с обикновени средства зона за защита/ наблюдение/ контрол.

 Съветът ни към възложителите/ инвеститорите е да се търсят нови и по- съвършени елементи за наличните СФЗ. Такива постоянно излизат на пазара, като параметрите им постоянно се подобряват.