Протекция на абитуриентски празници- Екипи “Алфа” и “Цербер” – ARCHANGEL

May 29, 2023

Протекция на абитуриентски празници- Екипи “Алфа” и “Цербер”

Във връзка с провеждане на абитуриенстски празници на територията на протектиран от нас обект, работим с усиление от оперативни групи.