РЕГИСТЪР “ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ” ПО ЗЧОД – ARCHANGEL

March 23, 2021

РЕГИСТЪР “ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ” ПО ЗЧОД

Регистърът е изработен от АПТА с цел в един фирмен документ да се съберат няколко полезни компонента от изисквания документооборот при организиран пост за видеонаблюдение по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД.

Надяваме се да е от полза на колегите, извършващи частна охранителна дейност.