ТРЕНИНГИ- ДИСКУСИИ С 8-12 КЛАСОВЕ НА ТЕМА “НАСИЛИЕ, КИБЕРТОРМОЗ, УПОТРЕБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ КРИЗИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЕРОРИЗЪМ – ARCHANGEL

October 31, 2023

ТРЕНИНГИ- ДИСКУСИИ С 8-12 КЛАСОВЕ НА ТЕМА “НАСИЛИЕ, КИБЕРТОРМОЗ, УПОТРЕБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ КРИЗИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЕРОРИЗЪМ