ТРЕНИНГИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 12 КЛАС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ – ARCHANGEL

November 18, 2023

ТРЕНИНГИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1- 12 КЛАС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ СУБСТАНЦИИ И ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ

От 23.10 стартира възложено от СУ “Стефан Караджа” гр. Каварна на АПТА провеждане на тренинги по определена програма, насочена към поведението на учениците от 1 до 12 клас при кризи, в т.ч. тероризъм.
Тренингите се провеждат от експерти на АПТА с изключителна свързаност с особеностите на конкретното учебно заведение, съвместно с педагогически специалисти и служители на МВР.