ТРЕНИНГИ С 8- 12 КЛАС – ARCHANGEL

November 18, 2023

ТРЕНИНГИ С 8- 12 КЛАС

Тренингите съдържат теоретична и практическа част. Теорията е насочена към изясняване на въпроси и проблеми с насоченост:

– насилие и агресия в училище и извън него /в реалния живот и в интернет/;

– превенция на притежание и употреба на наркотични субстанции;

– поведение при кризисни ситуации, основно при прояви на тероризъм.