Видове обучения, извършвани от ЦИОС АПТА – ARCHANGEL

Център за изследвания и обучение в сигурността- ЦИОС АПТА

Видове обучения, извършвани от ЦИОС АПТА

ЦИОС АПТА провежда различни обучения в сферата на сигурността, като тясно си сътрудничи с учебен център „Давитоз“, учебен център „Просперити“ и учебен център „Гросстар“.
Някои от мероприятията на ЦИОС АПТА се провеждат съвместно с държавни органи, граждански сдружения и частни лица.
Обученията се извършват по утвърдени учебни програми.

Галерия