Контакти – ARCHANGEL

Център за изследвания и обучение в сигурността- ЦИОС АПТА

Контакти

Ръководител на ЦИОС АПТА: 0878355055
Ел. поща: antiterror@archangel.bg
Офис: Варна 9000, ул. “Здравко Чакъров” 5

Галерия