Представяне на ЦИОС АПТА – ARCHANGEL

Център за изследвания и обучение в сигурността- ЦИОС АПТА

Представяне на ЦИОС АПТА

Център за изследвания и обучение в сигурността /ЦИОС АПТА/ е структурно подразделение към Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“. Центърът е създаден за обучение на членове и сътрудници на Алианса и на други лица. Дейността на ЦИОС е насочена и към провеждане на семинари, дискусии, срещи, конференции и конгреси на теми, свързани със сигурността. Провеждат се и практически обучения по собствени програми.
Центърът се ръководи от Ростислав Делев и разполага с подготвени лектори и педагози.
ЦИОС АПТА разполага със собствен офис- класна стая, оборудван с всичко необходимо за водене на качествен учебен процес.

Галерия