Ръководство – ARCHANGEL

Център за изследвания и обучение в сигурността- ЦИОС АПТА

Ръководство

Центърът се ръководи от Митко Методиев и разполага с подготвени лектори и педагози.

Галерия