СЕМИНАР РУСЕ – ARCHANGEL

March 14, 2021

СЕМИНАР РУСЕ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В СИГУРНОСТТА- АПТА  /ЦИОС АПТА/

 Варна 9000, ул. „Калофер“ 3, ул. “Секвоя“ 14; www.archangel.bg, e-mail: antiterror_archangel@abv.bg

GSM: 0888934588

СЕМИНАР

на 20 и 21 март 2021 г. в гр. РУСЕ

 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 ЦИОС АПТА организира семинар на тема:

 

„Подготовка на частни охранители и граждани за действия при кризи, предизвикани от тероризъм“.

Въпросите, които ще се обсъждат са:

На 20.03:

1.Същност, определение и особености на съвременния тероризъм.

2.Действия на частните охранители при получаване на сигнал за терористично въздействие.

3.Тактика на действие на частните охранители при извършване на проверка, свързана с превенция на тероризъм.

4.Действия на охраната при извършено терористично въздействие /терористичен акт/.

5.Взрив, видове взривни вещества и взривни устройства, действие на взривната вълна и поразяващите фактори в различни среди.

6.Особености в конструкцията на някои от най- често използваните самоделни взривни устройства, като идентификационен признак.

7.Запазване на местопроизшествие от частни охранители.

8.Проверка на документи за самоличност на външни лица и служебни карти на работещи в обект, на територията на който действа пропускателен режим. Проверка на товара и/или съпровождащите го документи на МПС. Тактически действия на охраната и мерки за безопасност.

9.Задържане на лица в района на охраняван обект. Предаване на задържано лице на органите на МВР.

10.Употреба на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие от охраната. Тактика на действие и мерки за безопасност.

11.Признаци на външността по системата „словесен портрет“.

На 21.03:

Практически занятия на терен.

За контакти, справки и заявки за участие: 0888934588- Ростислав Делев

 

Семинарът е под формата на постоянен дебат и дискусия.