Мероприятия по Закона за противодействие на тероризма – ARCHANGEL

September 25, 2021

Мероприятия по Закона за противодействие на тероризма

ЦИОС АПТА  разработва серия от семинари, обучения и дебати по въпроси, касаещи правилното изпълнение на мерките за противодействие на тероризма, предписани от Закона за противодействие на тероризма и наредбата към него.

Мероприятията ще се провеждат в офиса на АПТА в гр. Варна, ул. “Здравко Чакъров” 5.

Вход свободен за заинтересованите лица.