РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦИОС АПТА – ARCHANGEL

September 30, 2021

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦИОС АПТА

Със Заповед ПУС/30.09.2021 г. на Председателя на “Архангел”, за РЪКОВОДИТЕЛ на Центъра за изследвания и обучение в сигурност към Алианса /ЦИОС АПТА/ е определен Митко Методиев, притежаващ служебна карта 02-003.

 

Предоставяме кратка информация за новия ръководител на Центъра:

Митко Методиев е завършил:

ТКК – Морско корабоводене във ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с придобита специалност Инженер- корабоводител за ВМС / Магистърска степен/. Преминал е множество технически, оперативно – тактически, както и  езикови курсове.

          Професионален опит :   ВМГ”св.Николай Чудотворец”, гр.Варна  по професионално Образование – учител; Крон секюрити”- Организация, ръководство и контрол на охранителна дейност на позиция Регионален мениджър; Отговорник ремонт и поддръжка „Сириус 49“ Варна к.к. „ Св.Константин и Елена”- позиция: Отговорник  Поддръжка и ремонт на сгради, съоръжения, техника и автотранспорт в хотелиерството. Допълнителни задължения – организиране експлоатацията на автомобилния парк и ЗБУТ; ТИМ Секюрити Академи – Варна- позиция: Поддръжка, отчет и ремонт на оръжие и бойни припаси, обучение и контрол на стрелящите. Инструктор по стрелба и старши оръжеен майстор; Поддръжка, отчет и ремонт на оръжие и бойни припаси, обучение и контрол на стрелящите  в стрелбищен комплекс „Комбат” и инструктор в курсове за съхранение и носене на късо оръжие; Работа във Военноморскте сили на България- позиции: Изпълнение на специфичните изисквания. Корабни и щабни длъжности във вмб Варна и в Щаба на ВМС. Управление на кораби, малки и големи колективи, планиране, ръководство и контрол на бойната подготовка на поделения и съединения на ВМС.

Г-н Методиев притежава богат практически опит при управлението и администрацията на хора в резултат на дългогодишната работа в различни структури на МО, БА и обществени организации.

 

От името на Управителния съвет на АПТА пожелавам на г-н Методиев успехи и високи достижения в дейността на ЦИОС АПТА!

 

Председател на АПТА:  К-н р. Г. Алексиев