Частна охранителна дейност с въоръжена охрана /ЗОБВВПИ/ – ARCHANGEL

November 14, 2021

Частна охранителна дейност с въоръжена охрана /ЗОБВВПИ/

Ново издание на АРХАНГЕЛ- предназначено е за ръководители на СИЧОД, които извършват или ще извършват въоръжена охрана. Събрали сме най- важното от ЗОБВВПИ по това направление.