ARCHANGEL

December 29, 2021

Тактическа екипировка на оператор на АБТ/ АПТА при обезпечаване на антитерористична защита на масови мероприятия.