Алианс за противодействие на тероризма – ARCHANGEL
#

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦИОС АПТА

Със Заповед ПУС/30.09.2021 г. на Председателя на “Архангел”, за РЪКОВОДИТЕЛ на Центъра за изследвания и обучение в сигурност към Алианса Още….

2021-09-30

#

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, доброволна антитерористична дейност, извършвана от личния им Още….

2021-08-11

#

ПОСОБИЕ ПО ЧОД- З ТОМА

Излезе от печат тритомното издание “ПОСОБИЕ ПО ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”. Актуализирано към 30.07.2021 г. За контакти: 0884253038.  

2021-07-31

#

ПАМЕТКА ПО ЗПТ

  ПАМЕТКА ЗА ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЕКТ ПО МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  

2021-06-25

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 20

4. Списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта Списъкът на охранителния състав, задействан по съответния договор за охрана се Още….

2021-06-25

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 19

3. Правилник за пропускателния режим, ако такъв се осъществява, утвърден от възложителя по договора за охрана или от упълномощено/оправомощено от Още….

2021-06-21

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 18

2. План за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект съгласно чл. 6, ал. 1 и включва:                                                     а) особеностите Още….

2021-06-17

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 17

Допълнителна документация:                    1. Протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на състоянието Още….

2021-06-16

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 16

3. Действия на изпълнителите и/или ръководителя на охранителната дейност при осъществяване на правомощията по чл. 59, 60 и 62 от Още….

2021-06-08

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 15

2.Примерни тактически указания за действие в различни ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и кризисни ситуации- утвърждава Още….

2021-06-03

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 14

Раздел III. Дейности на СИЧОД при организиране на охранителната дейност   Член 52 на Закона за частната охранителна дейност определя Още….

2021-05-31

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 13

Раздел II. Уведомления за сключени трудови договори по ЗЧОД   В член 51 от Закона за частната охранителна дейност е Още….

2021-05-28

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 12

ГЛАВА ПЕТА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Тази глава е от изключителна важност за упражняване Още….

2021-05-27

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 11

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Раздел I. Общи положения   Частна охранителна дейност се упражнява Още….

2021-05-20

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 10

ГЛАВА ТРЕТА БАЗА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ- ДОГОВОРИ ЗА ОХРАНА                                                                                                                                                 Раздел I. Общи положения   В член Още….

2021-05-19

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 9

ГЛАВА ВТОРА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОХРАНА     Изготвянето на оферта /бизнес- предложение/ за поемане на обект под охрана Още….

2021-05-18

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 8

Раздел IX. Взаимодействие с органите на министерство на вътрешните работи   По предмета на взаимодействие на СИЧОД с МВР в Още….

2021-05-15

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 7

РАЗДЕЛ VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Според нас, членове 50, 51, 52, 53, 54, Още….

2021-05-13

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 6

РАЗДЕЛ VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Според нас, членове 50, 51, 52, 53, 54, Още….

2021-05-12

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 5

РАЗДЕЛ VII. ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Издаване на лиценз. Отказ за издаване на лиценз   Притежанието Още….

2021-05-11

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 4

РАЗДЕЛ V. НАЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ   Освен видовете частна охранителна дейност, ЗЧОД определя и вначините, по които Още….

2021-05-10

#

ПОСОБИЕ ЧОД- ЧАСТ 3

ОБЩА ЧАСТ     ГЛАВА ПЪРВА ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ     РАЗДЕЛ I. СТРУКТУРА НА ЗАКОНА ЗА Още….

2021-05-08

#

ПОСОБИЕ ЗА ЧОД- ЧАСТ 2

ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ   Настоящото пособие е предназначено да подпомага частните охранители и ръководителите на охранителна дейност при изпълнение на служебните Още….

2021-05-07

#

ПАМЕТКА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОЯВИ НА ТЕРОРИЗЪМ

ПАМЕТКА ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИЗЪМ     Издава: АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“ /АПТА/                                                                                              Още….

2021-04-28

#

2016 г. ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИЗЪМ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ПРЕДПИСАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                           ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ОХРАНА НА СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Още….

2021-04-24

#

НОСАД И ЗПТ

Алианс за противодействие на тероризма- „Архангел“ /АПТА/ МЯСТОТО И РОЛЯТА НА НОСАД ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  Тероризмът е едно от Още….

2021-04-21

#

НАРЪЧНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАРЪЧНИК НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА                                                                                                                                                                  Издава: Още….

2021-04-20

#

2017 г. МЕТОДИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛРИЦА

МЕТОДИКА                                                                   ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВИД ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: „ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“ Още….

2021-04-19

#

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОТ ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АЛИАНС ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА- „АРХАНГЕЛ“       Частната охранителна дейност /ЧОД/ представлява делима съвкупност от изучаване, Още….

2021-04-12

#

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- последна част /със съкращения/

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ Чл.49. Пожароизвестяване и пожарогасене 49.1.Наличие, техническо състояние и действие на системи за пожароизвестяване и пожарогасене ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Оценка Още….

2021-04-07

#

МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 6

ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТА ПРИ ОСНОВАТЕЛНО СЪМНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ Чл.38. Претърсване на обекта Претърсване на обекта:  Обекта се претърсва при Още….

2021-04-06

#

ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИЗЪМ

ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ   Евакуация при терористични въздействия Евакуация на обекта се обявява при следните случаи: При мащабен пожар, Още….

2021-04-05

#

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 6

АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБСЛЕДВАНЕ   Какво представлява антитерористичното обследване  Както сме изяснявали и в други издания на АПТА, антитерористичното обследване представлява мероприятие Още….

2021-04-05

#

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 4

ПРИНЦИПИ, СПАЗВАНИ ОТ НОСАД ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  Дейността на НОСАД по противодействие на тероризма се осъществява при спазването на Още….

2021-04-02

#

МЕТОДИКА АНТЕРДО НОСАД- част 3

ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ НОСАД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСЪЩАТА ИМ ДЕЙНОСТ  Понятията в антитерористичната лексика на НОСАД са предназначени Още….

2021-04-01

#

МЕТОДИКА АНТЕРДО ОТ НОСАД- част 1

МЕТОДИКА                                                                                                             ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ДОСИЕТА НА ОБЕКТИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ Още….

2021-03-30

#

ПОСОБИЕ НОСАД- заключително

ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЕКТА   Чл.61. Провеждане на начален и периодичен инструктаж по противодействие Още….

2021-03-29

#

ПОСОБИЕ НОСАД

XVI. НЕОБХОДИМИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПЛАНА ЗА СИГУРНОСТ                                                                                               Чл.58. Необходими мероприятия за осигуряване на Още….

2021-03-26

#

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                            

ИНСТРУКЦИЯ   ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ И ПРЕТЪРСВАНЕ НА ОБЕКТ ПОД ОХРАНА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЧАСТНИ ОХРАНИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА                                                                               Още….

2021-03-12

#

НОВО ИЗДАНИЕ НА АПТА

Излезе от печат новото издание на АПТА “Теоретични основи на охраната на имуществото на физически или юридически лица”. Материалът частично Още….

2021-03-12

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 14

Раздел 13. ОЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ОТ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   В началото на този раздел нека си изясним Още….

2021-03-10

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 13

Раздел 12. КОМБИНИРАНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ /КНВ/ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   Комбинираните негативни въздействия над система са резултат от сумираното действие Още….

2021-03-09

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 12

Раздел 11. ВЪНШНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ /ВнНВ/ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   При изследването на външните негативни въздействия върху охраняваната система, трябва Още….

2021-03-08

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 11

Раздел 10. ВЪТРЕШНИ НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА /ВтНВ/   Както вече изяснихме, над охраняваната система могат да бъдат приложени Още….

2021-03-06

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 10

Раздел 9. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НАД ОХРАНЯВАНА СИСТЕМА   Над всяка система, без значение дали е охранявана или не, винаги има Още….

2021-03-05

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 9

Раздел 8. ВЕКТОР ЗА ПРИЕМЛИВА ЗАЩИТЕНОСТ /ВПЗ/    В предните раздели разгледахме различни състояния на системи, които ще бъдат поемани Още….

2021-03-04

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 8

Раздел 7. ОХРАНИТЕЛНА ПРОТЕКЦИЯ   Охранителната протекция /ОП/ е вторият компонент, който заедно със защитната характеристика на системата оформят сигурностния Още….

2021-03-03

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ- част 7

Раздел 6. ЗАЩИТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМА   Защитните характеристики на система /ЗХС/ са част от елементите, които отговарят и обезпечават Още….

2021-03-01

#

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ част 6

Раздел 5. СИГУРНОСТЕН ПОТОК    Сигурностният поток /СгПт/ отразява движението на моментните сигурностни пространства, т.е. състоянието на защитеност на системата Още….

2021-02-24

#

АНАЛИЗ И НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА „ НАРЕДБА ЗА ОБЕКТИТЕ, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ РАЗРАБОТВАТ И ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЗИ МЕРКИ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ“

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  от неправителствени организации с антитерористична дейност /НОСАД/ е неправителствена, нестопанска, автономна или във взаимодействие с компетентните органи Още….

2021-02-16

#

АПТА

Някои от нашите печатни материали, насочени към противодействие на тероризма и частна охранителна дейност.

2021-02-14

#

Новини АПТА

Продължава разработката на новата теоретична база за частната охранителна дейност от екипи на Алианс за противодействие на тероризма- “Архангел” /АПТА/. Още….

2021-02-10